2010. február 28., vasárnap

Koop

Az elmúlt három napban totálisan tovább lettem képezve. Összesen 30 órában, kooperatív csoportmunkából. Érdekes volt, de elég fárasztó, és még nem ülepedett le bennem annyira, hogy el tudjam dönteni, milyen területeken fogom tudni alkalmazni az oviban (mert alapvetően tanítóknak és tanároknak szervezték a képzést, elég kis százalékunk volt ott óvodapedagógus).

A kooperatív tanulástechnika

Az oktatás egyik legnemesebb célkitűzése, hogy a diákokat olyan tapasztalatokkal lássa el, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy pozitív módon formálják társadalmi és fizikai környezetüket, tartsák természetesnek az élethosszig tartó önnevelést. A cél az, hogy a diákok minél rugalmasabbak legyenek. Attól függően, hogy mit kíván a helyzet, legyenek kooperatívak, versengők vagy éppen teljesen önállóak. Rendelkezzenek a lehető leggazdagabb tanulási tapasztalatokkal. Ebből következik, hogy a kooperatív módszer nem kizárólagos, hanem megfelelő egészséges egyensúly szükséges a kooperatív, kompetitív és az individuális tanulásszervezés között, olyan kombináció, amely a legmegfelelőbben készíti fel a diákokat a lehető legtöbb élethelyzetre. (Manapság nehéz elképzelni olyan munkahelyet, ahol ne kerülne az ember kooperatív interakciókba másokkal.)

Ez a módszer négy alapelvre épül:
- építő egymásrautaltság,
- egyéni felelősség,
- egyenlő részvétel,
- párhuzamos interakciók.
Csak akkor beszélhetünk kooperatív tanulásról, ha a négy alapelv közül mindegyik egyszerre érvényesül.

Építő egymásrautaltság:
Az egyének, csoportok fejlődése pozitív. Egyik diák fejlődéséhez társul a másik diák fejlődése. Egyik csoport sikere függ és/vagy társul a másik csoportéhoz.

Párhuzamos interakciók:
A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. A diákok párokban, csoportokban aktív kommunikációt, munkát folytatnak, nem tanári előadás passzív befogadói. A hagyományos tanórán általában csak egy ember beszél legtöbbször a tanár, az egy diákra eső aktív részvételi arány nagyon alacsony. Egymás után szólítja fel a diákokat, egy diákra nagyon kevés idő jut nagy létszámú osztályban, van, akire semmi. Nem csoda, ha a diák egy idő után unatkozni fog, esetleg rendetlenkedik. Például, ha a tanulókat párban dolgoztatjuk, egyszerre beszélhet az osztály fele.

Egyéni felelősség:
A csoport egyes tagjainak teljesítménye a csoportmunka értékét befolyásolja. Az egyén érdekelt abban, hogy feladatát a tőle telhető legjobban elvégezze.

Egyenlő arányú részvétel:
A hagyományos frontális oktatásnál egyenlőtlen a részvétel. Az egyenlő részvétel biztosítható szereposztással, munkamegosztással. A kooperatív tanulás sarkalatos pontja a tanulásszervezés. Ez azt jelenti, hogy úgy kell előkészíteni, megszervezni az órákat, hogy mindenkinek legyen feladata, minden diák figyelme le legyen kötve. A kooperatív tanulás óriási ereje abban rejlik, hogy a diákok természetes megnyilvánulásait nem visszafolytja, hanem tanulmányi és társas fejlődésük szolgálatába állítja.

A kedvencem a tanfolyamról:
Előadó: - Lehet-e dolgozatot íratni kooperatív csoportmunkában?
Egyik tanítónő: - Nem.
Másik tanítónő: - De a gyerekek tudnak!

1 Megjegyzés:

Altair írta...

Ez mekkora! És igaza van. :o)

A múltkori vizsgaidőszakban leírtam a tételének a főbb alapvonalait az évfolyamtársamnak a "pótjegyzetpapírra" és az asztalon hagytam, ő meg abból vizsgázott. :oD

Megjegyzés küldése